ΠΑΝΑΓΙΑ (2)


ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ


ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ


 
 
 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Αγιος Αντώνιος

ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Ο Αγιος Φανούριος

IC XC

IC XC

ΠΑΝΑΓΙΑ


Παναγία.